Financieel Toezicht InkomensbeheerNederlandse Branchevereniging Wettelijk VertegenwoordigersNederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners
 • vrouwengeiten

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Jonge Man Met Schuldenv2

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Header3

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Hulpverleenster

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Zorgverlenerouderemanv1

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Bewindvoering

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Dit kan komen door allerlei oorzaken. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn/haar financiën op een goede manier te regelen is hulp welkom. Deze hulp kan komen van familieleden en/of vrienden. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om de financiën door familieleden en/of vrienden te laten regelen. Soms is dit ook niet wenselijk. Het idee dat uw familie of vrienden op de hoogte zijn van al uw uitgaven en inkomsten kan gevolgen hebben voor uw relatie. Ook is het voor die ander in verband met zijn/haar emotionele betrokkenheid niet altijd even makkelijk een in zijn/haar ogen juiste beslissing te nemen met betrekking tot uw financiën.

Genoemde hulp kan ook gegeven worden door een bewindvoerder, zoals wij. Voor ons is het gemakkelijker om persoonlijke en financiële belangen van de onderbewindgestelde af te wegen, omdat wij niet emotioneel betrokken zijn. De onderbewindstelling kan niet door ons aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen gedaan worden door iemand zelf, de partner of familieleden (tot in de vierde graad). Wij helpen u wel graag bij het aanvragen van een onderbewindstelling. Op de website www.rechtspraak.nl vindt u alle benodigde formulieren.

Een bewindvoerder moet periodiek (ieder jaar) rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Een bewindvoerder moet dus een overzicht bijhouden van alle inkomsten en uitgaven van de onderbewindgevoerde persoon. De onderbewindgestelde kan bij ons altijd inzicht krijgen in dit overzicht. Als er een grote uitgave gedaan moet worden, dient de bewindvoerder tevoren machtiging aan de kantonrechter te vragen.

Wij regelen alle formaliteiten voor u. Van het begin tot het einde van het traject. Dit alles natuurlijk in overleg met u.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?
De kosten worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters.

Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. Indien u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten te betalen, dan vragen wij hiervoor namens u bijzondere bijstand aan in uw gemeente.

Meer weten?

Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 085 273 32 66