Financieel Toezicht InkomensbeheerNederlandse Branchevereniging Wettelijk VertegenwoordigersNederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners
 • vrouwengeiten

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Hulpverleenster

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Zorgverlenerouderemanv1

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Header3

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

 • Jonge Man Met Schuldenv2

  Fizom, financiële zorg op maat

  Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Werkwijze

Aanmelding
Zodra u zich bij ons hebt aangemeld (via de website of telefonisch) nemen wij telefonisch contact met u op om samen met u een aantal vragen door te nemen. Dit gesprek is bedoeld om uw hulpvraag te inventariseren en aan de hand van deze informatie te bepalen of wij u kunnen helpen.

Bevestiging
Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsbrief waarin wij u vragen een aantal gegevens klaar te leggen voor ons intake gesprek. Ook ontvangt u een machtiging in het kader van Wet Bescherming Persoonsgegevens en onze algemene voorwaarden. Het is voor ons van groot belang dat wij over de juiste informatie beschikken en de juiste formulieren zijn ingevuld en ondertekend om goede zorg te kunnen verlenen.

Intake
Binnen twee weken na de bevestiging volgt er een intake gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek komt uw financiële situatie ter sprake, uw hulpvraag en een inventarisatie van de informatie die u op ons verzoek hebt verzameld. Aan de hand van deze gegevens verlenen wij u verder zorg op maat, specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.